Categories
Pranešimai

Ar dar ilgai buriuosime po du?

Jei ne karantinas jau analizuotume pirmųjų varžybų rezultatus. Norėdami sužinoti kiek ilgai dar teks ilgesingai svajoti apie buriavimą LBS paklausėme kokia planai, kas daroma ir ko tikėtis. Stiklinę galime vadinti pusiau pilna, ribojimai švelninami tačiau norintiems varžyti ant vandens greičiausiai teks pakentėti. Gaila, kad dėl neapibrėžtos situacijos dar negalime būti tikri atostogas planuoti Nidoje per Kuršių Marių regatą, ar izoliacijoje supantis inkaravietėje prie Mirusių kopų.

Prioritetas sportininkai ir vaikai

Viceprezidentas kreiseriniam buriavimui Raimundo Daubaro teigimu „Pirmasis buriavimo sąlygų aktyvavimo etapas – treniruotės. Kol kas: aukštojo meistriškumo sportininkams (kur daugelis mūsų gali papulti) – jau leidžiama po 1 ir po 2. Dirbama, kad būtų leidžiamos vaikų treniruotės, prisilaikant visų karantino saugumo ir higienos reikalavimų. Dabar ruošiamos buriavimo treniruočių vykdymo rekomenduojamos taisyklės, kurios bus išplatintos sporto mokykloms, klubams, kad jie galėtų adaptuotis pagal savo poreikius ir vietines sąlygas, o ne kiekvienas kurtis savo iš naujo.“

Jachtoje tik per metrą

Derinant karantino ir buriavimo reikalavimus LBS planuojamas Antrasis etapas – leisti buriuoti didesnėms, nei 2 asmenų įguloms. Argumentuojama, kad sportinė įgula tai pastovus vienetas ir esant užsikrėtimams, galima būtų greitai atsekti kontaktavusius žmones.

Panašu, kad šios LBS pastabos davė vaisių, nes nuo vakar leidžiama buriuoti didesnėmis, nei dviejų asmenų grupėmis, jei išlaikomas didesnis, nei 1 metro atstumas ir naudojami respiratoriai.

Ribojamas plaukiojimas mažaisiais, pramoginiais, sportiniais, asmeniniais, tradiciniais laivais ir kitais plūduriuojančiais įrenginiais ar priemonėmis. Plukdant didesnes nei 2 asmenų grupes, tarp keleivių (išskyrus artimuosius giminaičius, įtėvius, įvaikius, globėjus ir rūpintojus) turi būti išlaikomas ne mažesnis nei 1 m atstumas ir užtikrintos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu nustatytos būtinos visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygos.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/73c0b060663111eabee4a336e7e6fdab/uDDSAxWMmm

Regatos tik po liepos 15 dienos

Raimundas daubaras informavo, kad „ruošiame medžiagą SAM apie buriavimo varžybų specifiką (kad buriavimo varžybos yra skirtingos nuo įprastų varžybų (komandinių), kad nėra nei žiūrovų, nei dalyvių, teisėjavimas irgi atitinka saugaus socialinio atstumo ir higienos reikalavimus). Rolandas Žentelis, kaip teisėjų korpuso atstovas yra gavęs WS ruošiamą projektą dėl saugumo buriavimo varžybų organizavimo metu, kurių pagrindu irgi ruošiame savąsias.    Tolimesni LBS varžybų kalendoriaus pakeitimai priklausys nuo LRV nutarimų dėl varžybų- šiuo metu niekas negali tiksliai pasakyti kokie jie bus ir kada, nes iš esmės viskas priklauso nuo užsikrėtusiųjų skaičiaus dinamikos.  Kai leis vykdyti varžybas (anksčiau ar vėliau tai įvyks)- tada nurodys ir jų vykdymo sąlygas, kurių turėsime laikytis ir numatyti savo varžybų vykdymo reglamentuose.  Gal būt situacija gerokai keisis į gerąją pusę, tačiau bendra nuomonė, kuri dabar yra pas sprendėjų priėmėjus dėl varžybų vykdymo – ne anksčiau liepos 15 d.

Categories
Pranešimai

SEDOV vėl Klaipedoje

image

O čia puikus Venanto Butkaus tekstas apie šio burlaivio istorija:

Keletas štrichų burlaivių mohikano „Sedovo“ portretui (I dalis)

Keletas štrichų burlaivių mohikano „Sedovo“ portretui (II dalis)

Categories
Pranešimai

Virtuali paroda LIETUVA PO BURĖMIS – Vėjo, vėjo, vėjo… (7 dalis)

XVII–XVIII a. šalia įprastinės jūrinės veiklos pradėta buriuoti ir dėl paties plaukimo. Ne žvejoti, ne prekiauti, ne kariauti, – tik buriuoti. Kelionės burlaiviais pradėtos vertinti kaip suteikiančios malonumą ir tapo gyvensenos dalimi. Pramoginis ir sportinis buriavimas – tai buriavimas sau pačiam. Tai gyvenimo būdas, kurį tiksliausiai apibrėžia žodis jachta. Lietuva po burėmis – jūrinė kultūra, prisistatymas pasauliui per jūrą, laisvės dvasia…

Buriavimas Klaipėdoje ir Lietuvoje XIX–XX a. pirmojoje pusėje

Visiškai dėsningai buriavimo kultūros pirmosios apraiškos užfiksuotos uostamiestyje. XIX a. pirmojoje pusėje augančiame Klaipėdos uoste buriuoti pradeda iš Anglijos ir Norvegijos atsikėlę pirkliai. 1869 m. įvyksta pirmoji jachtų regata. Populiarėjantį miestelėnų buriavimo sąjūdį vainikuoja 1884 m. įkurta Memeler Segel-Verein (Klaipėdiečių buriuotojų sąjunga). Jos nariai jachtas laikė bendrame jachtklube, dalyvavo jūrinėse regatose ir rengė iškylas bei varžybas Kuršių mariose. Iki 1914 m. sąjunga suvienijo daugiau kaip šimtą narių.

1875 m. vienas turtingiausių aristokratų buvusiose Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemėse grafas B. H. Tiškevičius įgyvendino savo troškimą keliauti jūra, kai Prancūzijoje pasistatė įspūdingą modernią dvistiebę jachtą Zemajtej ir nuburiavo ja iki Viduržemio jūros. Burlaivis, kurio projektas buvo jachtų dizaino viršūnė, tapo žinomas tarp Europos jūrininkų. Grafas planavo iš Raudondvario leistis į kelionę aplink pasaulį, tačiau jo žmonai burlaiviai, kad ir prabangūs, nekėlė didelio susižavėjimo. Po poros metų Zemajtej parduota.

Žymus lietuvių muzikas ir dailininkas M. K. Čiurlionis (1875–1911) sunegalavęs aktyviausiu kūrybos metu buvo priverstas atsitraukti nuo darbų. Menininkas poilsiui pasirinko Krymą ir Kaukazą bei šalia plytinčią Juodąją jūrą. 1905 m. vasarą jis praleido keliaudamas po kalnus ir buriuodamas jūroje. Geras poilsis M. K. Čiurlioniui suteikė energijos kurti tapybos ir muzikos šedevrus.

1918 m. paskelbus nepriklausomą Lietuvos Respubliką, atsirado ir jūreivystei prijaučiančių, moderniai Lietuvos jūrinei tradicijai pradžią davusių žmonių. Išsiskyrė jaunimo organizacijos, ypač jūrų skautai. Kaune nuo 1921 m. veikė Lietuvos jachtklubas. Klaipėdos krašto prijungimas prie Lietuvos 1923 m. leido iškelti bures platesniuose vandenyse: Kuršių mariose ir jūroje. 1926 m. rudenį jachta Budys nuplaukia iki Liepojos (Latvija) – tai lietuvių jūrinio buriavimo pradžia. Toliausiai nuburiuoja Gulbė, 1932–1933 m. pasiekusi Danijos, Švedijos, Norvegijos ir Anglijos krantus. 1935 m. įkuriama Lietuvos buriuotojų sąjunga, kurios jachtos Tegu, Vytis, Gintaras ir Argus dalyvavo Pabaltijo buriuotojų suplaukime Fårösunde (Gotlando sala) ir tarptautinėje regatoje iki Ventspilio. Įsimintiną pergalę iškovojo Žalčių Karalienė, 1937 m. laimėjusi pirmąją Gotland Runt regatą. Klaipėdoje ir Nidoje 1938 m. vyko tarptautinė regata, kurioje svečiavosi latviai ir estai. Iki 1939 m. žemyninėje Lietuvos dalyje buriavimas vystėsi didesnėse upėse ir jų intakuose.

1939 m. pavasarį Klaipėdos kraštą susigrąžino Vokietija. Apie 10 jūrinių jachtų perplukdė į nedidelį Šventosios uostą. Netekus Kuršių marių, aktyvesnė buriuotojų veikla persikėlė į Lietuvos vidaus vandenis: Rėkyvos ežerą prie Šiaulių, Trakų ežerus atgautame Vilniaus krašte. Buriuojama ir Nemune bei Nevėžyje netoli Kauno. Vokiečių okupacijos metais (1942–1944 m.) susikūrė Šiaulių, Kauno ir Vilniaus klubai, kuriuose dirbo Buriavimo mokyklą Klaipėdos jachtklube baigę buriuotojai ir kiti nuo jūros atsikėlę buriavimo entuziastai. Antrojo pasaulinio karo metu Šventojoje vyko buriavimo kursai, buriuota į Švediją ir Latviją.

Grafo B. H. Tiškevičiaus prabangios jachtos “Zemajteij” (ilgis 42 m, plotis 7m, grimzlė 4m, burių plotas 960 m2), plaukiojusios nuo 1875 m. iki 1914 m., paveikslas. Lietuvos jūrų muziejaus rinkinys (atvirukas)

Categories
Pranešimai

Architektų buldozeriu per Smiltynės jachtklubą?

Dar berods 2006 m. buriuotojai ir projektuotojai diskutavo ir svarstė dėl Smiltynės (Klaipėdos) jachtklubo ateities vertindami Klaipėdos jachtų uosto ir jo prieigų plėtros bei kompleksinio sutvarkymo koncepsijos konkurso pasiūlymus. Praėjus keturiems metams aiškėja, jog UAB „DOMMO Nerija“ konkursą laimėjusi idėja keliauja į šiukšlių dėžę, o vietoj jos Klaipėdos architektų biuras „Andrijauskas ir partneriai“ siūlo štai tokią monstrišką detaliojo plano koncepciją.

Vargu ar reikia šioje vietoje dar kažkokio komentaro.. Bet būtina paraginti visus neabejingus Smiltynės jachtklubo likimui atvykti į viešą Smiltynės jachtų uosto akvatorijos ir žemės sklypo Smiltynės g. 25, Klaipėdoje, detaliojo plano koncepcijos svarstymą, kuris įvyks 2010 05 27 (Ketvirtadienį), 15 val. Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos skyriaus patalpose Daržų 10 / Bažnyčių 4, III aukšte.

Kol kas tai tik idėja, bet nesulauksi jokių vertinimų ar kritikos ji gali tapti realybe!

Štai pasigrožėkite:

Categories
Pranešimai

Iš po pamušalo 2009

Praėjusiais metais išsakėme savo subjektyvius pastebėjimus. Šiemet atsiklausėme ir jūsų nuomonės. Taigi, apie tai ką apie 2009-uosius manote Jūs ir kaip vertiname mes:

Metų jachta

Skaitytojai balsavo, kad metų jachtos titulo labiausiai nusipelnė „Ambersail“. Kiti paminėjimai šioje kategorijoje – „Lietuva“, „Baraka“.
Negalime ginčytis su tokiu aiškiu skaitytoju pasirinkimu, tik manome jog atskiro paminėjimo verta jachta „Jigy Jigy“, kuri puikiai startavo įvairiose regatose ir pasiektais rezultatais nepadarė gėdos Lietuvos buriuotojų bendruomenei.

Metų debiutas

Skaitytojai minėjo naujai surengtas regatas ir Lietuvos klubinių regatų taurę. Kadangi naujosios regatos yra ir Klubinių regatų taurės įskaitoje, galime drąsiai teigti, kad skaitytojų nuomone Metų debiuto titulo nusipelnė Lietuvos klubinių regatų taurė.
Na, o Vėjopamušalų vardu, kaip metų debiutą norėtume paminėti Viktoriją Andrulytę , kuri Europos jaunimo iki 18 metų čempionate iškovojo sidabro medalį.

Metų buriuotojas

foto: www.1000odiseja.lt
foto: www.1000odiseja.lt

Skaitytojai metų buriuotoju išrinko Liną Linkų Ivanauską. Keliam rankas į viršų, sveikinam ir linkim.. Tikrai nėra nė vieno labiau verto šio paminėjimo.

Metų  Lietuvos buriavimo įvykis

The Tall ships’ Races Baltic 2009 tikrai paliko neišdildomą įspūdį ne tik kranto žmonių, bet ir buriuotojų atmintyje. Šis renginys skaitytojų buvo dažniausiai minėtas ir išrinktas Metų Lietuvos buriavimo įvykiu. Dar daug minėta „1000 Odisėja“. Du išties dideli ir įsimintini įvykiai 2009-aisiais ir abu verti paminėjimo.

Metų pasaulio buriavimo įvykis

Volvo Ocean Race ir tik Volvo Ocean Race buvo paminėta skaitytojų užpildytose anketose. Reikšmingesnio įvykio ir mes nesugalvojam, taigi Metų pasaulio buriavimo įvykis – Volvo Ocean Race.

Metų nevykelis

Tik vienoje iš anketų buvo teigiama, kad nevykelio titulo nusipelnė „tas kuris sėdi krante“, dauguma parašiųsių įvardino vieną ir tą patį žmogų/jachtą. Šįkart pirštais nebadysim. Tiesiog akivaizdu, jog vejopamusalai.lt skaitytojams nepatinka buriuotojai besivaržantys krante.

Metų internetinis puslapis
www470ltPirmąją vietą skaitytojų balsavime pasidalino www.minija.com ir www. arbusis.lt. Vėjopamušalai.lt vardu norėtume paminėti www.470.lt, kuri aktyviai, patogiai ir suprantamai pateikia visas klasės ir ne tik naujienas. Unikali iniciatyva ir internetinis puslapis Lietuvoje. Sveikiname!

Metų atradimas

Visi paminėti atradimai labai skirtingi – nuo sportbačių iki Kroatijos. Matyt, kaip ir mums, šių nedidelių atradimų buvo daug – na, kad ir toks puikus baras La Dolce Vita Gdanske, kuriame buvo neįtikėtinai linksma.

Metų nusivylimas

Anketas užpildę vejopamusalai.lt lankytojai labiausiai nusivylė Kuršių marių regata. Suprantama, kad didžiausias, rimčiausias ir visoks koks „-ausias“ Lietuvos buriavimo renginys ir ypač antrasis jo etapas nuvylė ne vieną dalyvį.
Na, o mus nuvylė mėlynu švarku pasidabinusio kapitono dainavimas. Pasaulio jūras ir vandenynus perplaukę kapitonai turėtų idealiai traukti jūreiviškas „šantes“. Deja, Lietuviškasis jūrinis folkloras transliuojamas visam uostui VHF radijo stotimi mums pasirodė „ne į natą“.

Metų frazė

Viena frazė skambėjo beveik visuose pasaulio žemynuose, jau spėjo nusibosti ir patapo antru buriuotojišku „vėjo vėjo vėjo“. Metų frazė: Vienas vardas – Lietuva!.

Metų gandas

Mums labiausiai patiko, skaitytojų paminėtas gandas, kad atsiras kultūringa kuro užpylimo kolonolė jachtoms Klaipėdoje. Mes girdėjome gandų, kad tokia kolonėlė atsiras ir Nidoje. Žiūrėsim kuris gandas pasitvirtins.
Na, gerai…  – gandų būta ir daugiau. Sutariam taip – komentaruose gandą keičiam į gandą:)

Tiesa, svarbiausioji dalis – buriavimo pirštines iš parduotuvės www.jachtai.lt laimėjo: Arvydas N. Instrukcijas apie prizo įteikimą išsiųsime el.paštu. Ačiū visiems, kurie nepatingėjo parašyti savo nuomonę.

Categories
Pranešimai

AC Live (Race II) Papildyta

Kas galėjo patikėti, kad regatoje kurioje rungtyniauja labai skirtingi laivai bus įdomu stebėti kovą, deja tik laviruotėje.

Netikėtai laviruotėje į priekį pabėgo Alinghi. Galima spėti, kad šveicarų persvarą nulėmė ne tik teisingas taktinis sprendimas pasirenkant dešinę distancijos pusę, bet ir tai, kad Ernesto Bertarelli galų gale suvokė, jog jachtas vairuoti turi vairininkai, o farmacininkai turi mokėti jiems algą.

Visgi Loic Peyron patirties nepakako tam, kad išsaugoti įgytą pranašumą. Pirmąjį ženklą pirmi apėjo USA 17 ir šiuo metu antroje distancijos dalyje, plaukdami 30 mazgų greičiu, sėkmingai tolsta. Ir kol kas jokių šansų Alinghi, kurie dar nuo starto procedūros pradžios vežasi nuobaudą, išsiveržti į priekį nebeturi.

Kaip sako, regatos komentatoriai „The wing is king“

Įpusėjus laviruotei Alinghi iškėlė protesto (Bravo) vėliavą. Ir tik ši vėliava toliau kuria intrigą. Įdomu dėl ko Alinghi protestuoja.

Papildymas

Intrigos nebeliko. Alinghi atšaukė protestą. Taigi, akivaizdžiai abiejuose regatos etapuose pirmavusi USA 17 po ilgos pertraukos sugrąžins Amerikos taurę į Ameriką.

Categories
Pranešimai

AC LIVE (papildyta)

foto: http://bmworacleracingblog.blogspot.com/
foto: http://bmworacleracingblog.blogspot.com/

Buvom begalo pikti, susinervinę ir nusivylę, kai garsioji Amerikos Taurė niekaip neprasidėjo. Permažai vėjo, perdidelės bangos? Mūsų supratimu buriavimo esmė ne tame. Bet…visada yra „bet“. Kai šiandien (penktadienį) jie galų gale startavo galime tik žavėtis.

5 mazgai vėjo, šie monstrai lekia 20 mazgų greičiu. Suvokiama? Nelabai. O dar labiau nesuvokiama, kai James Spithil neužmiršdamas match race tradicijų dar neprasidėjus startui atakavo (kitaip to manevro nepavadinsi) Alinghi. Pašokom, nuo foteliu laukdami kas bus. Būtų naivu tikėtis, kad tokio lygio regatoje išvystume susidurimą. Visgi, beveik milijardas užsienio valiutos kaunasi ant vandens, bet baudos sulaukėme. Tikriausiai niekas nesitikėjo išvysti tokius agresyvius manevrus tarp šių daugiakorpusinių jachtų.

Šia akimirką jachtos įpusėjo laviruotę. BMW Oracle turi akivaizdžią persvarą plaukiant prieš vėją, įdomu, ko sulauksime plaukiant pavėjui.

BMW Oracle persvara tik padidėjo plaukiant pavėjui. Akivaizdu, kad technologiškai sparnas yra sudėtingesnis ir tobulesnis. Tam sunku paprieštarauti.

Sunku pasakyti ar oro sąlygos buvo tinkamesnės BMW Oracle ar jie tiesiog – geresni buriuotojai greitesnėje jachtoje. Persvara visoje distancijoje buvo akivaizdi. Gaila, kitą (ar kitus) startus bus nebe taip įdomu žiūrėti.

Įspūdingas starto manevras atpirko visas nuoskaudas, kurias sukūrė vis atidėliojami startai. Buriavimas, kai reikalingos itin specifinės sąlygos mūsų nežavi, visgi šie sveiku protu nesuvokiamu greičiu plaukiantys laivai (jachtomis juos vadinti nepadoru) – žavi.

Categories
Pastebejimai Pranešimai

V.Vizbaras: Radijo ryšio reglamentas

Lietuvos klubinių regatų Taurės seminaro, vykusio Juodkrantėje vasario 6 d. metu buvo pristatytos ir b/l Brabander kapitono Valdemaro Vizbaro mintys apie radijo ryšį. Manome, kad su jomis verta supažindinti ir platesnį ratą buriuotojų ar regatųorganizatorių, todėl V.Vizbarui sutikus publikuojame jo pastabas ir siūlymus.

***

Tai tam tikram renginiui ar veiklai nustatyta radijo ryšio vedimo tvarka, kurią sudaro:

 • Radijo kanalų (dažnių) parinkimas;
 • Ryšio laikas;
 • Korespondentų prioritetai;
 • Korespondentų šaukiniai;
 • Pokalbių frazių standartai;
 • Radijo stočių spinduliavimo galingumai.

brabander_01_vairine
V.Vizbaro siūlymai iš "Brabander" vairinės / foto iš www.ku.lt

  Keli pastebėjimai dėl mūsų naudojimosi radijo stotimis:

  1. Nors visi turi radijo operatorių pažymėjimus, bet supratimas, kam skirtas radijo ryšys gana menkas. Eteryje be reikalo plepama, tarnybiniu kanalu vykdomi visai netarnybiniai pokalbiai. Pvz. O‘Silvijos kapitonas per 9 kanalą The Tall Ships’ Races Baltic 2009 Klaipėdoje metu primygtinai šaukė BRABANDER‘į, kuris tuo metu plaukiojo uosto akvatorijoje. Paaiškėjo, kad žmogus turėjo kilnių intencijų – pasveikinti mane su gimtadieniu, bet tai buvo taip nelaiku ir ne vietoj. 9 kanalas ir taip buvo pakankamai užimtas. O apie dainas 9 kanalu jau sklina legendos. Paskui nereikia pykti, kad uosto tarnybos nelabai mus myli.
  2. Mūsų tarpe yra jachta, kurios neišsijungia tangentė ir stotis lieka siuntimo režime. Šita jachta visiškai paralyžavo ryšį AMBERSAIL‘o sutikimo metu. Tas pats buvo ir per Paršelio regatą. Reikia išsiaiškinti kieno tai bėdos ir susitvarkyti stotį, nes galite apturėti labai rimtų bėdų. Sutrikdžius radijo ryšį uoste gali susidaryti avarinė situacija ir kaltininkas būtų netvarkingos stoties savininkas.
  3. Radijo ryšio reglamentas yra vienas iš svarbiausių regatų dokumentų ir jo nesilaikymas turi būti traktuojamas  kaip grubus taisyklių pažeidimas, gresiantis jachtos diskvalifikacija. Kas dalyvavo The Tall Ships’ Races regatoje, tas žino, kaip skrupulingai laikomasi reglamento. Jei toks kiekis laivų pradėtų pliurpti, kaip esame įpratę mes – neapsiklausytum.

  Gero vėjo!

  b/l BRABANDER kapitonas Valdemaras Vizbaras

  RADIJO RYŠIO REGLAMENTO PAVYZDYS

  1. Naudojami ryšio kanalai  14 ir 72
  2. Teisėjų pranešimai kiekvieną apskritą valandą. Kanalas – 14. Trukmė – 10 min. Po apskritos valandos 10 min. eteryje visiška tyla. Visos jachtos tuo laiku klausosi eterio. Jachtos, pažeidusios tylos režimą, gauna baudos minutes. Jei bus sutrukdytas svarbus visiems pranešimas, jachta diskvalifikuojama.
  3. Teisėjų šaukinys – TEISĖJAS
  4. 14 kanalu jachtos praneša tik teisėjams skirtą informaciją –finišą tamsiu paros metu, nusiėmimą iš distancijos. Visi pranešimai ne tylos metu.
  5. Nelaimės pranešimas – 16 kanalu.
  6. Jachtos tarpusavyje kalbasi tik 72 kanalu.
  7. 72 kanale naudojamas tik 1W galingumas. 14 kanale – 25W
  Categories
  Foto konkursas Pranešimai

  Foto konkursas “2009 burės”

  “Lietuvos Klubinių Regatų Taurės” organizatoriai drauge su buriuotojišku tinklapiu “Vėjopamušalai”rengia fotokonkursą-“2009 burės”.

  Foto Konkurso “2009 burės” sąlygos:

  Tema: Buriavimas, 2009 m. buriavimo sezonas

  Nuotraukos: Vienas konkurso dalyvis gali pateikti ne daugiau nei 5 foto.

  Vertinimas: specialiai tam sudaryta komisija

  Nuotraukas siųsti: info@vejopamusalai.lt – iki Vasario mėn. 1 d.

  Siunčiamos foto operatyviai talpinamos tinklapiuose www.vejopamusalai.lt, www.minija.com

  “Lietuvos Klubinių Regatų Taurės” steigia prizus ir rengia geriausių fotografijų parodą.

  .

  Foto konkurso „2008 burės“ I vietos nugalėtojo Gerhardo Fridriko nuotrauka:

  Nuo Fotokonkursas 2008 bures
  Categories
  Pranešimai

  Ribos plečiasi

  hydro51_1464

  Kai visos pasaulio jūros ir vandenynai mirga nuo didelių ir mažų jachtų ar burlaivių burių, sunku surasti kažką tokio, kas nustebintų buriuotojų bendruomenę. Bet štai viso pasaulio žiniasklaida pradėjo skelbti  žinią, kad 50 mazgų burlaivio greitis – pasiektas. Pakilęs ant povandeninių sparnų trimaranas l’Hydroptère 500 metrų atstumą įveikė plaukdamas vidutiniu 51,38 mazgų greičuų. Prieš akis iškyla 1969 metais išleistoje knygoje parašyta pastraipa, kad greičiau nei 50 mazgų burėmis varoma transporto priemonė plaukti negali. O bandymų juk buvo daug…

  sail_record_narrowweb__300x3180
  daugelis jų baigėsi itin nesėkmingai

  ir į jachtas nepanašūs
  ir į jachtas nepanašūs