LIETUVOS KLUBINIŲ REGATŲ TAURĖ: traukia ar netraukia?

Jau antrus metus rengiama “Lietuvos klubinių regatų taurė” (LKRT). Neslėpsime, kad šiame reiškinyje tenka dalyvauti ir mums: tiek kaip dalyviams , tiek ir kaip regatos organizatoriams. Daugelį dalykų teko ne kartą aptarti su LKRT iniciatoriais. Bet pabandykime dar kartą padiskutuoti koks yra šio ambicingo projekto startas ir ką galime padaryti, kad jis taptų gyvybingas.

Na, pats LKRT pavadinimas tikrai nedaug ką sako. Ši Taurė vyksta tik viename Lietuvos regionų, kuriame reziduojantys buriuotojai lyg ir nėra patys-pačiausi, o ir Taurės sąvoka ne visai aiški. Žinoma, pati Taurė kaip tokia egzistuoja (o tai jau nemažai, ar ne?). Prisiminus pirmuosius šio reiškinio gyvavimo epizodus, galime teigti, kad pavadinimas buvo sukonstruotas toks, jog būtų pakankamai solidus ir nesukeltų nereikalingų diskusijų.

Bet pažvelkime ir į kitą šio reiškinio pusę – De Facto jis kaip Regata neegzistuoja. LKRT neturi nei savo starto, nei finišo. Tai lyg lietuviška Grand Prix regatų versija, kuri apjungia nedideles (ir didesnes) klubines regatas į bendrą įskaitą. Keista, bet ši regata neegzistuoja ir De Jure – neįmanoma protestuoti prieš LKRT įskaitos rezultatus, nes jos nuostatai taip ir neišsiveržė iš regatų organizatorių elektroninio pašto dėžučių. Kita vertus, ir pats LKRT rengėjas neaiškus. Kai kurių LKRT sudarančių atskirų regatų nuostatuose LKRT net neminima. Tai šie etapai priklauso Lietuvos klubinių regatų taurei, ar ne?

Taip pat neaišku, kas turi teisę naudoti šios LKRT vardą. Praėjusiais metais, kartu su LKRT rengėme foto konkursą “2009 burės”. Šiemet LKRT aktyvistai priminė apie foto konkurso rengimą, tačiau konkurso vizijos išsiskyrė ir Vėjopamušalai perleido jo rengimo estafetę aktyvesniems tinklapiams. Visgi stebina tai, kad oficialiai paskelbta nuotraukų vertinimo komisija nebuvo derinta su kai kurių LKRT regatų organizatoriais (praėjusiais metais nuotraukas vertino visų regatų organizatoriai arba jų deleguoti asmenys), taip pat nebuvo derintos ir konkurso sąlygos. Jokių pretenzijų Fotokonkurso organizatoriams neturime, tiesiog tai atspindi kaip iki galo neapibrėžtas ir kartais prieštaringas LKRT vardo naudojimas.

Visiems LKRT dalyviams, organizatoriams ir stebėtojams pasidarytų daug aiškiau, jei ji turėtų tiksliai nustatytas gaires. Visų pirma – LKRT turi būti vykdoma pagal visiems prieinamus ir LKRT organizatorių patvirtintus rengimo Nuostatus, kuriuose būtų nurodomi:

 • Dokumentai kuriais vadovaujasi LKRT organizatoriai, ir LKRT sudarančių regatų organizatoriai;
 • Jachtų – dalyvių priėmimas ir pašalinimas iš LKRT įskaitos;
 • Rezultatų skaičiavimo metodai tiek LKRT, tiek ir atskirų regatų metu. Nesiliausime kartoti, kad “Laisvojoje” grupėje naudojama Stabinio išlyginamoji formulė neturi nieko bendro su realybe. Sportinės grupės rezultatų skaičiavimo metodai irgi dažnai diskutuotini;
 • Protestų nagrinėjimo tvarka tiek LKRT, tiek ir atskirų regatų metu. Buriavimo varžybų taisyklėse patvirtinta nuostata, kad taisyklių laikymasis yra varžybų dalyvių interesas (tik išskirtiniais atvejais teisėjas gali nubausti dalyvį už tai, kad šis nedavė kelio, jei prieš šį dalyvį nėra paduotas protestas). Kai kurių regatų organizatorių sprendimas nustatyti tokį protesto mokestį, “kad niekas neprotestuotų” atriboja regatų dalyvius nuo galimybės varžytis pagal buriavimo varžybų taisyklių nustatytus principus.

Pirminė LKRT idėja buvo sukurti bendrą įskaitą, nesikišant į atskirų regatų autonomiškumą. Visgi įsivaizduokime situaciją, kai dėl absurdiško protesto mokesčio vienoje iš regatų neįmanoma paduoti protesto ir regatoje nesąžiningai laimi kažkuri jachta. Vadovaujantis dabartine, liberalia LKRT rengimo sistema šios jachtos rezultatas bus įskaitytas. Apie rezultatų skaičiavimo skirtumus net pavyzdžių pateikinėti nereikia. O juk regatų procedūrų suvienodinimas praktiškai nesukurtų jokių papildomų išlaidų.

Galų gale kam ir kiek įdomi LKRT įskaita? Mums ji įdomi tiek, kiek ji parodo kas kiečiausias, tarp sportininkų ir kas kiečiausias tarp mėgėjų. Nepaisant to, kad sportinėje grupėje 2010 metais geriausia “Baraka”, jei ateinantį sezoną kurioje nors regatoje startuotų ir “Jigy Jigy” statytume už juos. O štai mėgėjų tarpe, laisvojoje grupėje apskritai statyti už ką nors beprasmiška, nes rezultatai dažnai primena horoskopus. Iškalbingas faktas ir tai, kad LKRT rezultatai buvo paskelbti praėjus daugiau nei 10 dienų po paskutinės LKRT regatos. Jei ji būtų tikrai svarbi ar nebūtų dalyviai paskutinio etapo metu būtų reikalavę LKRT rezultatų?

Apskritai LKRT – tai medžiaga iš kurios galima būtų pasiūti labai gerą burę. Tik štai praėjusiais metais pasiuvome kažkokią keistą beformę burę, kuri mūsų supratimu “netraukia”. 2011 m. Lietuvos jūrinių jachtų čempionatas jau vyks keliais etapais, o tapti Lietuvos jūrinių jachtų čempionato nugalėtoju juk skambesnis titulas, nei LKRT nugalėtoju? Ar užteks vietos šioms dviems įskaitoms kol kas sunku pasakyti.

inių regatų taurė” (LKRT).  Neslėpsime, kad šiame reiškinyje tenka dalyvauti ir mums: tiek kaip dalyviams , tiek ir kaip regatos organizatoriams. Daugelį dalykų teko ne kartą aptarti su LKRT iniciatoriais. Bet pabandykime dar kartą padikutuoti koks yra šio ambicingo projekto startas ir ką galime padaryti, kad jis taptų gyvybingas.

Na, pats LKRT pavadinimas tikrai nedaug ką sako.  Ši Taurė vyksta tik viename Lietuvos regionų, kuriame reziduojantys buriuotojai lyg ir nėra patys-pačiausi, o ir Taurės sąvoka ne visai aiški. Žinoma, pati Taurė kaip tokia egzistuoja (o tai jau nemažai, ar ne?).  Prisiminus pirmuosius šio reiškinio gyvavimo epizodus, galime teigti, kad pavadinimas buvo sukonstruotas toks, jog būtų pakankamai solidus ir nesukeltų nereikalingų diskusijų.

Bet pažvelkime ir į kitą šio reiškinio pusę – De Facto jis kaip Regata neegzistuoja. LKRT neturi nei savo starto, nei finišo. Tai lyg lietuviška Grand Prix regatų versija, kuri apjungia nedideles (ir didesnes) klubines regatas į bendrą įskaitą. Keista, bet ši regata neegzistuoja ir De Jure – neįmanoma protestuoti prieš LKRT įskaitos rezultatus, nes jos nuostatai taip ir neišsiveržė iš regatų organizatorių elektroninio pašto dėžučių. Kita vertus, ir pats LKRT rengėjas neaiškus. Kai kurių LKRT sudarančių atskirų regatų nuostatuose LKRT net neminima. Tai šie etapai priklauso Lietuvos klubinių regatų taurei, ar ne?

Taip pat neaišku, kas turi teisę naudoti šios LKRT vardą. Praėjusiais metais, kartu su LKRT rengėme foto konkursą “2009 burės”. Šiemet LKRT aktyvistai priminė apie foto konkurso rengimą, tačiau konkurso vizijos išsiskyrė ir Vėjopamušalai perleido jo rengimo estafetę aktyvesniems tinklapiams. Visgi stebina tai, kad oficialiai paskelbta nuotraukų vertinimo komisija nebuvo derinta su kai LKRT regatų organizatoriais (praėjusiais metais nuotraukas vertino visų regatų organizatoriai arba jų deleguoti asmenys), taip pat nebuvo derintos ir konkurso sąlygos. Jokių pretenzijų Fotokonkurso organizatoriams neturime, tiesiog tai atspindi kaip iki galo neapibrėžtas ir kartais prieštaringas LKRT vardo naudojimas.

Visiems LKRT dalyviams, organizatoriams ir stebėtojams pasidarytų daug aiškiau, jei ji turėtų aiškiai nustatytas gaires. Visų pirma – LKRT turi būti vykdoma pagal visiems prieinamus ir LKRT organizatorių patvirtintus rengimo Nuostatus, kuriuose būtų nurodomi:

Dokumentai kuriais vadovaujasi LKRT organizatoriai, ir LKRT sudarančių regatų organizatoriai;

  • – Jachtų – dalyvių priėmimas ir pašalinimas iš LKRT įskaitos;
  • Rezultatų skaičiavimo metodai tiek LKRT, tiek ir atskirų regatų metu. Nesiliausime kartoti, kad “Laisvojoje” grupėje naudojama Stabinio išlyginamoji formulė neturi nieko bendro su realybe. Sportinės grupės rezultatų skaičiavimo metodai irgi dažnai diskutuotini;
  • Protestų nagrinėjimo tvarka tiek LKRT, tiek ir atskirų regatų metu. Buriavimo varžybų taisyklėse patvirtinta nuostata, kad taisyklių laikymasis yra varžybų dalyvių interesas (tik išskirtiniais atvejais teisėjas gali nubausti dalyvį už tai, kad šis nedavė kelio, jei prieš šį dalyvį nėra paduotas protestas). Kai kurių regatų organizatorių sprendimas nustatyti tokį protesto mokestį, “kad niekas neprotestuotų” atriboja regatų dalyvius nuo galimybės varžytis pagal buriavimo varžybų taisyklių nustatytus principus.

Pirminė LKRT idėja buvo sukurti bendrą įskaitą, nesikišant į atskirų regatų autonomiškumą. Visgi įsivaizduokime situaciją, kai dėl absurdiško protesto mokesčio vienoje iš regatų neįmanoma paduoti protesto ir regatoje nesąžiningai laimi kažkuri jachta. Vadovaujantis dabartine, liberalia LKRT rengimo sistema šios jachtos rezultatas bus įskaitytas. Apie rezultatų skaičiavimo skirtumus net pavyzdžių pateikinėti nereikia. O juk regatų procedūrų suvienodinimas praktiškai nesukurtų jokių papildomų išlaidų.

Galų gale kam ir kiek įdomi LKRT įskaita? Mums ji įdomi tiek, kiek ji parodo kas kiečiausias, tarp sportininkų ir kas kiečiausias tarp mėgėjų. Nepaisant to, kad sportinėje grupėje 2010 metais geriausia “Baraka”, jei ateinantį sezoną kurioje nors regatoje startuotų ir “Jigy Jigy”  statytume už juos. O štai mėgėjų tarpe, laisvojoje grupėje  apskritai statyti už ką nors beprasmiška, nes rezultatai dažnai primena horoskopus. Iškalbingas faktas ir tai, kad LKRT rezultatai buvo paskelbti praėjus daugiau nei 10 dienų po paskutinės LKRT regatos. Jei ji būtų tikrai svarbi ar nebūtų dalyviai paskutinio etapo metu būtų reikalavę LKRT rezultatų?

Apskritai LKRT – tai medžiaga iš kurios galima būtų pasiūti labai gerą burę. Tik štai praėjusiais metais pasiuvome kažkokią keistą beformę burę, kuri mūsų supratimu “netraukia”. 2011 m. Lietuvos jūrinių jachtų čempionatas jau vyks keliais etapais, o tapti Lietuvos jūrinių jachtų čempionato nugalėtoju juk skambesnis titulas, nei LKRT nugalėtoju? Ar užteks vietos šioms dviems įskaitoms kol kas sunku pasakyti.

 1. tai skauda nuo grėblio, kuriuo, kaip teigia, patys gavote?

  nežinau dar ar pritariu nuomonei, bet logiška yra tokia: sportinė ORC grupė lai sau niveliuojasi, standartą susikuria (X’o pasiūlyta skaičiavimo sistema man patinka), o va „laisvoji“ tegu ir būna „laisva“ — kas kaip nori, tegu taip ir skaičiuoja. žmogus, priėmęs sprendimą joje startuoti, sutinka ir su sąlygomis.

  apskritai pritariu principui „truputis tvarkos ir aiškumo niekam nepakenkė“. juolab ir pačiam tai naudinga. visomis prasmėmis.

 2. Nei gavom nuo ko nors nei ką, ir šiaip šiuo pasisakymu nenorėjau niekam niekur kalti. Norėjau pasakyti, kad įžvelgiu problemas ir matau galimybes, kaip šį reiškinį patobulinti. Mintys lyg ir pateiktos argumentuotai, su pavyzdžiais ir nieko asmeniškai nepeikiame. Manome, kad rengiant LKRT turime 1 balsą iš 7, taigi kiek daugiau nei 14% kritikos tenka ir mums. Kodėl atsiranda tokių kurie šio teksto pasisakymus priima asmeniškai aš nesuprantu.

 3. aišku, kad išvelgėte ironiją mano pasakymos apie „kalimą“.

  pripažinti, kad ir pats esi kaltas, bei pasiūlyti variantus bėdai spręsti — ne kiekvienas moka. mano pagarba.

 4. Kas tu toks, kad čia taip postringauji. Ka esi pats padares, neskaitant nuotaikos gadinimo kitiems?

 5. p. Juozai dar žinomas Artūro vardu. Jūsų nuveiktų darbų svarba neabejoju. Galbūt neturiu kuo girtis, bet va kodėl kitiems ir ypač Jums gadinu nuotaiką, nesuprantu.

 6. Kažkokie čia asmeniškumai komentaruose….

  Įkišiu savo tris kapeikas. Straipsnelio idėją palaikau, kaip ir „kitą pusę“. 2010 metų taurė buvo truputi neaiški, dėl informacijos trūkumo. Priežastys, spėju, tam buvo dvi – (1) pati „taurė“ dar vis gimsta ir keičiasi eigoje (pvz. įtraukimas/atsiradimas „Pilies regatos“ ir visų jachtų, dalyvavusių bent keliose regatose, įtraukimas į įskaitą) ir (2) LKRT vis dar neturi pilnaverčių interneto namų. Minija.com skyrelis apie LKRT yra, bet jis panašu, kad dar vaikas be „tėčio ar mamos“ kuris jį šefuotų/naujintų/papildytų/plėstų/informuotų.

  Dėl fotokonkurso ir LKRT vardo naudojimo – pagal nuotraukų ir dalyvių skaičių šiemet, manau sekantiems metams jau galima būtų svarstyti, kad LKRT fotokonkurse dalyvautų tik nuotraukos „susijusios“ su LRKT regatomis, o visos kitos galėtų dalyvauti kitame konkurse jei būtų kas tokį apsiima/organizuoja.

  Dėl balų/skaičiavimų – dar vasarą buvau šalininkas, kad laisvoji grupė „visur dalyvautų pagal adaptuotą LYS“, „stabinis blogis“ ir pan. Bet kai gerai pagalvoji – o kodėl kiekviena regata negali turėti savo skaičiavimų? Vien jau tai suteikia galimybę skirtingoms jachtoms skirtingose regatose papulti į prizininkus. Žinoma, įsipaišo „loterijos“ faktorius (kurį pernai laimėjome ;-), bet juk tokiu būdu (1) turim ne mažesnį malonumą ant vandens ir (2) daugiau laimingų ant kranto gaunančių prizus? Kas nori būti arčiau „tikslumo“ eina į ORC grupę ir tiek?

 7. Sveiki!
  Neprimkime visko asmeniškai, vadovaukimės k. Leopoldo išmintimi – “Rebiata, davaite žitj družno”.
  Priežasčių, kodėl LKRT susilaukia kritikos, daug.
  Įdėja rengti Taurę atsirado, kai po keistos NDBR pirminės, neprognozuotos ir, gal būt nepelnytos(?), sėkmės, susiformavo dar kelios Kuršių mariose vykdomos regatos (nevardinsiu), kai kam kilo mintis visas jas apjungti. Kadangi neatsirado vieno,( susirgusio nepagydomai), šios įdėjos variklio, Taurė “juda” iš inercijos. Ją jungia labai skirtingos įdėjos – nuo sportinių-čempioniškų iki poilsinių-pramoginių (alaus/šnapso). Pasikartosiu – įdealaus handikapo nėra, Lietuvoje buriuoja jachtos nuo visiškų “kaliošų” iki “porše(-kų)”. Suformuoti regatas pagal RS pavyzdį labai brangu, sulyginti laivų galimybes – neįmanoma. Manau Audriaus mintis – leisti egzistuoti visokioms sistemoms – teisinga. O visi, atstovaujantys sportinį-čempionišką flangą, ir norintys “laimėti švariai”, turėtų ringtis oficialų formatą – šiandien tai ORC (anksčiau- DH). Visi kiti, mėgtantys burioti geroje kompanijoje, ją gali susirasti bet kurioje regatoje – tik tokios įgulos į jas ir susirenka. O buriuoti – tai mūsų aistra ir pašaukimas!

 8. sveiki,

  labai sveikintinas įrašas, kurį dėl sumažėjusio pamušalų aktyvumo perskaičiau tik dabar. kaip visų LKRT įskaitinių etapų (orc grupėje) dalyvis norėčiau pridėti ir savo nuomonę. visų pirma manau, kad tai ką dabar turime (regatų ir dalyvių įvairovė, jų kiekis, skirtingi regatų formatai) yra geriausia situacija, kurią man kaip buriuotojui tenka matyti per visą savo kuklų 11 metų buriavimo periodą. todėl aš manyčiau jog situacija iš principo yra gera, išskyrus kelias (tarp jų ir straipsnyje išvardintas problemas). tam, kas išvardyta straipsnyje iš principo pritariu, tačiau dar pridėsiu:
  *skaičiavimo tvarka – nuostatų nebuvimas lėmė, kad iki pat paskutinės regatos nebuvo aišku, kurios regatos patenka į 2010 m. įskaitą, o kurios ne. Pvz. pilies uosto regatą mano subjektyvia nuomone buvo galima įtraukti, o marių burių – išmesti. lygiai taip pat nebuvo aišku, kiek yra atmetimų ir t.t.
  *įskaitinės regatos – per Marių burių regatą teko atsidurti dviprasmiškoje situacijoje. Viena vertus tai įskaitinė regata ir jos rezultatai skaičiuojami analogiškai kitų taurės regatų, kita vertus atviros organizatorių deklaracijos, kad regatos koncepcija yra „dalyvauti, o ne laimėti“ + 2010 metų regatos akvatorija ir oro salygos lėmė, kad sportinės grupės laivai nesuprato kaip čia reikia ir ar iš viso reikia plaukti. Nieko neturiu prieš Marių bures, priešingai, mane žavi ir pati regata ir jos koncepcija, tik manau, kad sportiniam buriavimui joje ne vieta, kaip ir regatai nevieta įskaitoje.
  *dėl matavimų ir skaičiavimų. nesu griežtai nusistatęs prieš dabartinę būseną, kad ir stabinio taikymą, tačiau man asmeniškai daug mielesnė adaptuota lys, manau visiems akivaizdu, kad jos taikymas daug geriau sulygina turistinės grupės dalyvių galimybes. Vienintelis įvykis, kurį pavadinčiau kuriozu atsitiko per Rudeninės baltijos regatą, kuomet net neapsimatavę varžybų dalyviai įgavo mistinius orc balus ir buvo suplakti į vieną krūvą..

 9. Sveiki buriuotojai,

  Kadangi stengiuosi buti šaliskas visoms diskusijoms komentaruose, bet šįkart nutariau pakeisti nuomonę ir prisijungti prie šios diskusijos.
  Taigi, asmeniškai mano nuomonė dėl LKRT regatos. Jeigu gerai prisimenu, idėja apjungti regatas kilo susėdus prie apskrito stalo bendraminčių, kurie norėjo turėti savo regata atskirai nuo LBS ir kad tai būtų vakarų Lietuvos bendras projektas ( kadangi regatos būtų vykdomos tik Baltijos jūroje ir Kuršių mariose ). Įdėja žinoma buvo tikrai graži ir priimta vienbalsiai. Taigi „liod tronulsa“. Pirmais metais visi norėjo kaip galima daugiau sudalyvauti regatų, nes kaip ir norėtusi laimėti pirmą šios regatos trofėjų, dalyviai tikrai stengėsi nepraleisti nei vienų varžybų ( žinoma buvo išimčių ) ir masiškumumu tikrai visos varžybos buvo pagerintos, ko jau negali sakyti apie antrus metus. Nors ir buvo daug diskusijų dėl matavimų ir pagal kokią formulę bus skaičiuojami varžybų rezultatai, tačiau viskas vienaip ar kitaip išsisprendė ( čia jau žinoma regatos organizatoriai priėmė vienokį ar kitokį sprendimą ), bet buvo intriga ir tas nežinojimas kaip viskas baigsis buriavimo sezono gale stūmė visą regatą i priekį. Taigi pirmieji metai, kaip ir tas blynas, prisvilęs, bet iškepęs. Kadangi po pirmojo LKRT starto buvo numatytas lyg ir didelis rėmėjų indėlis į sekantį sezoną, bet taip ir subliuško visi geri norai – krizė. Taigi žiūrim ką turim sekančiam sezonui, ogi nieko naujo, o intrigos, bei didelio noro sudalyvauti kuo daugiau varžybų dingo, gavosi paprastas dalykas, na dalyvausiu varžybose jeigu bus geras oras ar panašiai ( čia žinoma ne apie visus dalyvius ). Taigi mano nuomonė apie šį sezona, reikėtu bent jau kelis paprastus dalykus suvienodinti, pirmą kad būtų aiškumas dėl matavimų ir skaičiavimo formulės ( laisvoji grupė ), antrą, kad laivas turėtų sudalyvauti ne mažiau kaip tiek ir tiek varžybų, na ir trečią reikia LKRT regatą reklamuoti per kiekvieną atskirą regatą, nesvarbu kas būtų organizatorius, gal taip ir rėmėjų atsirastu ir šiaip ji taptų patrauklesnė. Nes jeigu nieko nedarysime, manau ateitis LKRT regatos miglota, be to ir LBS nesnaudžia ir kai kurias regatas jau jungią i bendrą Lietuvos jūrinių jachtų čempionatą.
  O buriuoti mes žinoma kad buriuosime, bet visada norisi kažko naujo.

 10. Reikalas tas, kad skirtingos, unikalios regatos žinoma yra įdomu ir smagu. Tačiau kalbama apie jas jungiančią LKRT. Mano subjektyvia nuomone racionaliai niekaip neįmanoma sujungti tarpusavyje nesusijusių dalykų.
  Abejoju ar pagausėtų regatose startuojančių jachtų kiekis, jei būtų skelbiama, kad nugalėtojai bus traukiami burtų keliu.

 11. LKRT neįvyko, nes nėra paraiškų, nuostatų, instrukcijos – nėra ir varžybų. Kitas reikalas – kažkas apdovanoja, kažkas prizus paima, visi patenkinti:) Aš nieko prieš neturiu.

  Dėl atskirų regatų rezultatų skaičiavimo, formulių galime diskutuoti. Bet kokių atveju tai sprendžia organizatoriai, ir sutikdami dalyvauti sutinkame ir su jų sprendimais.

  Pasakysiu tik tiek, kad handicap‘as yra pakankamai netikslus dalykas, kai vertina skirtingus laivus, mes dar dirbtinai tą netikslumą didinam. Iš rezultatų matosi kiek vėjo buvo ir kada jis nurimo distancijos pradžioje ar pabaigoje.

  P.S. Norintiems statyti už „Jigy Jigy“ reikėtų statyti už kokį nors AC45 katamaraną tokiu atveju. „Baraka“ laimėjo pelnytai, jei kas nors pasinaudotų ORC galimybėmis tiksliau vertinti rezultatus, jos pranašumas butų daug ryškesnis, kaip ir kitų laivų rezultatai butų kitokie.

 12. kažkas prieš gerą pusmetį žadėjo seriją rašinių, kas ir ką apie sportinį buriavimą galvoja ant lietuvos. jau nuplaukė rašiniai ir interviu?..

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

More Stories
Žalčių karalienės regata