Ar dar ilgai buriuosime po du?

Jei ne karantinas jau analizuotume pirmųjų varžybų rezultatus. Norėdami sužinoti kiek ilgai dar teks ilgesingai svajoti apie buriavimą LBS paklausėme kokia planai, kas daroma ir ko tikėtis. Stiklinę galime vadinti pusiau pilna, ribojimai švelninami tačiau norintiems varžyti ant vandens greičiausiai teks pakentėti. Gaila, kad dėl neapibrėžtos situacijos dar negalime būti tikri atostogas planuoti Nidoje per Kuršių Marių regatą, ar izoliacijoje supantis inkaravietėje prie Mirusių kopų.

Prioritetas sportininkai ir vaikai

Viceprezidentas kreiseriniam buriavimui Raimundo Daubaro teigimu „Pirmasis buriavimo sąlygų aktyvavimo etapas – treniruotės. Kol kas: aukštojo meistriškumo sportininkams (kur daugelis mūsų gali papulti) – jau leidžiama po 1 ir po 2. Dirbama, kad būtų leidžiamos vaikų treniruotės, prisilaikant visų karantino saugumo ir higienos reikalavimų. Dabar ruošiamos buriavimo treniruočių vykdymo rekomenduojamos taisyklės, kurios bus išplatintos sporto mokykloms, klubams, kad jie galėtų adaptuotis pagal savo poreikius ir vietines sąlygas, o ne kiekvienas kurtis savo iš naujo.“

Jachtoje tik per metrą

Derinant karantino ir buriavimo reikalavimus LBS planuojamas Antrasis etapas – leisti buriuoti didesnėms, nei 2 asmenų įguloms. Argumentuojama, kad sportinė įgula tai pastovus vienetas ir esant užsikrėtimams, galima būtų greitai atsekti kontaktavusius žmones.

Panašu, kad šios LBS pastabos davė vaisių, nes nuo vakar leidžiama buriuoti didesnėmis, nei dviejų asmenų grupėmis, jei išlaikomas didesnis, nei 1 metro atstumas ir naudojami respiratoriai.

Ribojamas plaukiojimas mažaisiais, pramoginiais, sportiniais, asmeniniais, tradiciniais laivais ir kitais plūduriuojančiais įrenginiais ar priemonėmis. Plukdant didesnes nei 2 asmenų grupes, tarp keleivių (išskyrus artimuosius giminaičius, įtėvius, įvaikius, globėjus ir rūpintojus) turi būti išlaikomas ne mažesnis nei 1 m atstumas ir užtikrintos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu nustatytos būtinos visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygos.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/73c0b060663111eabee4a336e7e6fdab/uDDSAxWMmm

Regatos tik po liepos 15 dienos

Raimundas daubaras informavo, kad „ruošiame medžiagą SAM apie buriavimo varžybų specifiką (kad buriavimo varžybos yra skirtingos nuo įprastų varžybų (komandinių), kad nėra nei žiūrovų, nei dalyvių, teisėjavimas irgi atitinka saugaus socialinio atstumo ir higienos reikalavimus). Rolandas Žentelis, kaip teisėjų korpuso atstovas yra gavęs WS ruošiamą projektą dėl saugumo buriavimo varžybų organizavimo metu, kurių pagrindu irgi ruošiame savąsias.    Tolimesni LBS varžybų kalendoriaus pakeitimai priklausys nuo LRV nutarimų dėl varžybų- šiuo metu niekas negali tiksliai pasakyti kokie jie bus ir kada, nes iš esmės viskas priklauso nuo užsikrėtusiųjų skaičiaus dinamikos.  Kai leis vykdyti varžybas (anksčiau ar vėliau tai įvyks)- tada nurodys ir jų vykdymo sąlygas, kurių turėsime laikytis ir numatyti savo varžybų vykdymo reglamentuose.  Gal būt situacija gerokai keisis į gerąją pusę, tačiau bendra nuomonė, kuri dabar yra pas sprendėjų priėmėjus dėl varžybų vykdymo – ne anksčiau liepos 15 d.

More Stories
ieškantiems „Buriuotojo vadovo“