Categories
Pastebejimai

Žvalgyba ledrogėmis

Vienas įdomiausių pastariosios žiemos Vėjopamušalų skaitinių – Alfonso Nevardausko knyga „Pajūriais, pamariais“.  Šioje atsiminimų knygoje tarpukario Lietuvos pasienio pareigūnas vaizdingai ir šmaikščiai aprašo pamario gamtą, sutinkamus žmones ir kovos su kontrabandininkais kasdienybę. Knyga gana reta, išleista autoriaus lėšomis 1963 m. Čikagoje. Taigi vieną įdomią istoriją apie žvalgybą ledrogėmis perrašėme čia:

***

Ruduo skaitė paskutiniąsias savo gyvenimo dienas. Smarkus vėjas, sudraskęs storą pilkų debesų uždangą ir jos skutus nuvaręs kiton pasaulio pusėn, dovanojo pamarių gyventojams su plikšalais atėjusią giedrą. Visi vandenys apsidengė blizgančiu ir vietomis baltai takuotu, it marmuras juodu ledu. Šalčiui pradėjus sukaustyti Kuršių marias ir į jas įtekančias upes, visi, kas tik kokias ledu susisiekimo priemones turėjo, traukė iš pastogių ir jas tvarkė.

Žvalgyba ledrogėmis
Žvalgyba ledrogėmis

Žvejai, sporto mėgėjai, sienos apsaugos policijos daliniai pilnu tempu tvarkė pačiūžas, pašliūžas, rogutes ir burines ledroges. Pamarių žvejai ruošėsi lengvesnio tipo žvejybai, kontrabandininkai nestambiai kontrobandai, o sporto mėgėjai troško laisvalaikiais po Kuršių marias pasišvaistyti ir išvystyti naujus greičio rekordus. Sienos apsaugos daliniai ledroges naudojo sportui. Bet taipgi ledroges naudojo ir Kuršių mariose sienos apsaugos žvalgai. Plynam ledui esant, sienos žvalgyba ledrogėmis buvo atliekama dieną ir naktį. Pasienio policijos pareigūnai tokią žvalgybą mėgo ir prie jos kiekvienas veržėsi.

Vieną sekmadienio popietę gaunu įsakymą su kitu pasieniečiu vykti žvalgybon ledrogėmis. Įsakyme pasakyta: išžvalgyti pasieniu Skirvytės sargybos ribose esančias Kuršių marias. Iš sargybos būstinės į pamarį čiuožėme Skirvytės upe. Pamaryje, keliolika minučių palaukus, ledą rėždamos atšniokštė mūsų ledrogės, valdomos baigiančių žvalgybą tarnybos draugų. Perduodami jas mums, paaiškino, kad yra pastebėję Kuršių marių toliuose įtartinas ledroges, važiavusias iš Lietuvos pusės į Vokietiją, kurios iki šiol dar nėra grįžusios. Nuotolis – kitas kraštas marių. Vadinasi, keliolika kilometrų.