Burlaivių tipai

Nėra tikslių apibrėžimų kada laivą reikia vadinti laivu (ship), o kada jachta (yacht). Tačiau galima sakyti, kad jachta gali būti gabenama laivu, o laivo į jachtą nepakrausi. Lietuvių kalboje žodį "jachta" siejame su buriniu laivu. Angliškai, o mes daug žinių semiamės iš angliškos terminijos, tai pramognis laivas, kuris gali būti ir burinis, ir motorinis.

Čia ir toliau mūsų tikslas išmokti valdyti burinę jachtą, kurią vadinsime visaip: laivas, jachta, burlaivis, švertbotas, kylinė jachta, kompromisas, katamaranas, trimaranas.

Korpusų tipai

Yra du pagrindiniai korpusų tipai ir kelios jų formos.

Vandenį išstumiantys  (displacement hulls)  korpusai 

Tai įprastiniai buriniai laivai, traleriai, kuriuos vandenyje palaiko Archimedo jėga. Šių laivų maksimalus greitis priklauso nuo jų vaterlinijos ilgio ir jokia papildoma varomoji jėga nepadės šio greičio viršyti. Tokių laivų privalumai yra mažesnis varomosios jėgos (variklio ar burių) reikalavimas plaukiant ir galimybės išlaikyti didesnį svorį bei leistis į ilgesnes keliones.

Glisuojantys (planing hulls) korpusai

Tokie laivai judėdami pakyla ir slysta vandeniu dėka korpuso formos ir aukštos galios varomosios jėgos. Kuo didesnis laivo greitis, tuo daugiau korpuso yra iškilę virš vandens ir tuo mažesnė yra vandens pasipriešinimo jėga. Tokių laivų pagrindinis privalumas yra greitis ir trumpesnis kelionės laikas, tačiau reikia įvertinti ir aukštą galingų variklių (ir jų sunaudojamo kuro) arba naujausios kartos burių, takelažo kainą.

Plokščiadugnė (Flat Bottom) forma

        Jolė arba švertbotas – lengvas, be balasto, burinis laivelis, turintis nuleidžiamą pakeliamą plokštumą (švertą), dreifui mažinti.  

Daugiakorpusiniai 

Katamaranas (Catamaran Hull) – dviejų korpusų laivas. 

Trimaranas – trijų korpusų laivas. 

Proa – (proà, malajų k.), ilgas siauras burlaivis, panašus į burinį katamaraną. 

Gilus V formos (Deep V Hull) korpusas

      Motorlaivis – nepriklausomai nuo korpuso formos, vidaus degimo arba elektros varikliu varomas laivas. 

Suapvalintas dugnas (Round Bottom) – pilnų apvadų

      Kilinė jachta – jachta, turinti žemyn horizontaliai einantį kilį, kuris reikalingas stovumui ir dreifui mažinti. 

      Kompromisas – tarpinis variantas tarp kilinės ir švertinės jachtos: iš kilio dar išleidžiamas švertas.


Burlaivių tipai 


Skirtingi buriniai laivai istoriškai susiklostė skirtingose vietose dėl vietos aplinkybių: plaukiojimo regiono, vėjo, srovių, upių. Bet visi jie turi kelis bendrus dalykis: korpusą, vairavimo mechanizmą, ir, žinoma, laivo variklį -- bures.

Ketas – jachta su vienu stiebu ir viena bure (grotu).

Šliupas (Bermudų šliupas) – vienstiebė jachta su dviem trikampėmis burėmis.

Kuteris (kateris, tenderis) – vienstiebė jachta su trimis burėmis: dvi laivapriekyje ir grotas prie stiebo.

Kečas – dvistiebė jachta, kurios antrasis stiebas (bizanstiebis (mizzenmast)) yra vairo (variavimo konsolės ir vairo ašies). 

Jolas – dvistiebė jachta, kurios antrasis stiebas (bizanstiebis (mizzenmast)) yra prieš vairą (variavimo konsolę ir vairo ašį), žvelgiant į laivo nosį. 

Škuna – burlaivis su ne mažiau kaip dviem stiebais ir su įstrižomis burėmis ant visų stiebų. 

    Brigantina – lengvas greitas dvistiebis burlaivis su tiesiomis burėmis priekiniame stiebe (fokstiebyje) ir įstrižosiomis grotstiebyje. 

    Brigas – dvistiebis burlaivis su tiesiomis burėmis abiejuose stiebuose ir kontrbizane grotstiebyje.

    Barkentina – trijų ir daugiau stiebų jūrų burlaivis, su visomis įstrižosiomis burėmis, išskyrus pirmąjį stiebą, kuriame būna tiesiosios.

    Barkas – didelis jūrų burlaivis su įstrižosiomis burėmis ant laivagalio stiebo (bezanstiebio) ir tiesiosiomis ant likusių stiebų.

    Burinis laivas – laivas pakeltomis burėmis, taip pat burinis laivas su mechaniniu varikliu, kuris plaukiant pakeltomis burėmis nenaudojamas.


Complete and Continue