Kaip tapti burinės jachtos vadu?

Arba kaip gauti jachtos teisės

Kvalifikaciniai laipsniai

Vidaus vandenų burinės jachtos vadas

Su šia kategorija galėsite buriuoti ežerais ir upėmis, bei Kuršių mariomis.

Pakrančių burinės jachtos vadas

Su šia kategorija galėsite buriuoti 12 jūrmylių nuo kranto.

Atviros jūros burinės jachtos vadas

Su šia kategorija galėsite plaukioti 200 jūrmylių nuo kranto.

Vandenyno burinės jachtos vadas

Su šia kategorija galėsite plaukioti neribotojo akvatorijoje.

Kvalifikacijos leidžia valdyti burines jachtas, kurių didžiausias bendras korpuso ilgis – 24 metrai. Vandenyno burinės jachtos vado kvalifikaciją turintiems asmenims šis ribojimas netaikomas.

Kvalifikacinį laipsnį galima įgyti tik turint žemesnio lygio laipsnį pvz. jei norite tapti pakrančių burinės jachtos vadu – turite prieš tai igyti vidaus vandenų burinės jachtos vado kvalifikaciją.

Vidaus vandenų burinės jachtos vadas

Tai pirmas žingsnis savarankiško laivavedžio kelyje. Įgiję šią kategoriją galėsite plaukioti vidaus vandenyse – įlankos, upės, kanalai, ežerai, tvenkiniai, Kuršių mariose, bei Klaipėdos uoste.

Reikalavimai

Amžius –  nuo 16 metų

Teorijos Egzaminas

Kaina – 30 eur
Temos –
 8 temos
Testas – 
40 klausimų, 5 klausimai kiekvienai temai
Testo trukmė – 60 minučių
Testo išlaikymas – testas laikomas išlaikytų, jei atsakoma į 4 ar daugiau kiekvienos temos klausimų
Mazgai – Teorijos egzamino metu tikrinami gebėjimai rišti mazgus
Išlaikius navigacijos ir locijos temą teste, egzaminuojamajam duodamas spręsti navigacinis uždavinys

Praktikos egzaminas

Kvalifikacijos praktikos egzaminas gali būti laikomas tik išlaikius šiai kvalifikacijai reikalingą teorijos egzaminą.
Kaina
– 30 eur
Jachta
– egzamino vykdymui naudojama ilgesnė, nei 7 metrų ilgio burinė jachta su mechaniniu varikliu. Jachtos nuoma neįtraukta į egzamino kainą. Egzaminuojamieji gali pateikti savo jachtą egzamino laikymui.
Akvatorija – egzaminas vykdomas vidaus vandenyse,
Trukmė – egzamino trukmė apie 1-2 valandas vienam egzaminuojamajam

Pakrančių burinės jachtos vadas

Tai antras žingsnis savarankiško laivavedžio kelyje. Įgiję šią kategoriją galėsite plaukioti vidaus ir pakrančių vandenyse – jūros vandenys, esantys iki 12 jūrmylių nuo jūros kranto;

Reikalavimai

Amžius –  nuo 18 metų
Turimas laipsnis – Vidaus vandenų burinės jachtos vadas
Patirtis – ne mažiau kaip 5 paros ir 100 jml, ne mažiau kaip 3 atskiri plaukimai

Teorijos Egzaminas

Kaina – 40 eur
Temos –
 8 temos
Testas – 
40 klausimų, 5 klausimai kiekvienai temai
Testo trukmė – 60 minučių
Testo išlaikymas – testas laikomas išlaikytų, jei atsakoma į 4 ar daugiau kiekvienos temos klausimų
Išlaikius navigacijos ir locijos temą teste, egzaminuojamajam duodamas spręsti navigacinis uždavinys

Praktikos egzaminas

Kvalifikacijos praktikos egzaminas gali būti laikomas tik išlaikius šiai kvalifikacijai reikalingą teorijos egzaminą.
Kaina
– 40 eur
Jachta
– egzamino vykdymui naudojama ilgesnė, nei 7 metrų ilgio burinė jachta su mechaniniu varikliu. Jachtos nuoma neįtraukta į egzamino kainą. Egzaminuojamieji gali pateikti savo jachtą egzamino laikymui.
Akvatorija – egzaminas vykdomas vidaus ir pakrančių vandenyse,
Trukmė – egzamino trukmė apie 5 valandas vienam egzaminuojamajam, kiekvienam papildomam egzaminuojamam pridedama po 2 valandas

Jei norėsite įgyti Atviros jūros burinės jachtos vado kvalifikaciją, įgijus pakrančių burinės jachtos vado kvalifikaciją teks du metus kaupti patirtį.

Atviros jūros burinės jachtos vadas

Tai trečias žingsnis savarankiško laivavedžio kelyje. Didžiąją dalį kelionių galima drąsiai įvykdyti turint šią kvalifikaciją. Įgiję šią kategoriją galėsite plaukioti visuose vandenys ne toliau 200 jūrmylių nuo kranto.

Reikalavimai

Amžius –  nuo 18 metų
Turimas laipsnis – Pakrančių burinės jachtos vadas
Patirtis – 2 metai (pradedami skaičiuoti nuo Pakrančių burinės jachtos vado kvalifikacijos įgijimo), ne mažiau kaip 40 parų ir 2000 jml, ne mažiau kaip 5 atskiri plaukimai.

Teorijos Egzaminas

Kaina – 50 eur
Temos –
 8 temos
Testas – 
40-80 klausimų, 5-10 klausimai kiekvienai temai
Testo trukmė – 120 minučių
Testo išlaikymas – testas laikomas išlaikytų, jei atsakoma į 4 (8 jei temoje 10 klausimų) ir daugiau kiekvienos temos klausimų
Išlaikius navigacijos ir locijos temą teste, egzaminuojamajam duodamas spręsti navigacinis uždavinys

Praktikos egzaminas

Kvalifikacijos praktikos egzaminas gali būti laikomas tik išlaikius šiai kvalifikacijai reikalingą teorijos egzaminą.
Kaina
– 40 eur
Jachta
– egzamino vykdymui naudojama ilgesnė, nei 7 metrų ilgio burinė jachta su mechaniniu varikliu. Jachtos nuoma neįtraukta į egzamino kainą. Egzaminuojamieji gali pateikti savo jachtą egzamino laikymui.
Akvatorija – egzaminas vykdomas pakrančių, atviros jūros vandenyse
Trukmė – egzamino trukmė apie 12 valandų vienam egzaminuojamajam, pridedant po dvi valandas kiekvienam papildomai egzamine dalyvaujančiam egzaminuojamajam

Jei norėsite įgyti vandenyno burinės jachtos vado kvalifikaciją, įgijus Atviros jūros burinės jachtos vado kvalifikaciją teks keturis metus kaupti patirtį.

Vandenynų burinės jachtos vadas

Tai paskutinis žingsnis savarankiško laivavedžio kelyje. Retam buriuotojui prireikia tokios kvalifikacijos, bet norintys keliauti vandenynais turi įgyti šią kvalifikaciją. Įgiję šią kategoriją galėsite plaukioti visuose vandenys ir pramoginėmis jachtomis, kurių dydis neribojamas.

Reikalavimai

Amžius –  nuo 18 metų
Turimas laipsnis – Atviros jūros burinės jachtos vadas
Patirtis – 4 metai, ne mažiau kaip 80 parų ir 4000 jml. Ne mažiau kaip 7 atskiri plaukimai

Teorijos Egzaminas

Kaina – 100 eur
Temos –
 8 temos
Egzaminas
– Egzamino metu egzaminuojamajam iš Europos vidaus vandenų laivybos taisyklių – CEVNI ir Tarptautinių taisyklių laivų susidūrimams jūroje išvengti – COLREG temų atsitiktinumo principu parenkant iš atitinkamo egzaminų klausimyno pateikiama po 5 klausimus. Atsakyti į klausimą egzaminuojamasis turi žodžiu be pasiruošimo.
CEVNI, COLREG tema laikoma išlaikyta, jei egzaminuojamasis teisingai atsako į 4 ar 5 temos klausimus
– Egzaminuojamajam duodamas spręsti astronavigacinis uždavinys
– Egzaminuojamajam duodama užduotis suplanuoti plaukimą kelionę
– paruošęs užduotį raštu, egzaminuojamasis atsakinėja žodžiu paaiškindamas egzaminuotojui pasiruošimo plaukimui ir kelionės plano sprendimus

Praktikos egzaminas

Praktikos egzamino nėra

Norint nueiti visą burinės jachtos vado kelią jums reikės:
– Nuplaukti 6100 jūrmylių
– Jūroje praleisti daugiau, nei 125 paras
– Išplaukti ne mažiau, nei 15 kartų
– Bent 6 metus buriuoti

Kelias ilgas, tačiau tai vienas iš nedaugelio iššūkių, kuriuos įmanoma įveikti mėgaujantis kiekviena akimirka.